top of page
  • Miila

Ilmainen ja tehokas tapa lisätä seksuaalista hyvinvointia


Kuten aiemmissa blogeissani olen todennut, ovat seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät häiriöt tavallisia MS-tautia sairastavilla. Yli puolet – joidenkin tutkimusten mukaan liki kaikki – MS-potilaista on kokenut seksuaalisia toimintahäiriöitä, kuten erektion tai orgasmin saamisen vaikeuksia, kiihoittumisen tai sukuelinten kosketustunnon heikentymistä. Ongelmat johtuvat taudin aiheuttamista neurologisista vaurioista, mutta vahvasti myös parisuhteen ja itsetunnon muutoksista.

Pohdin seuraavissa blogeissani, miten MS-tautia sairastava kumppaneineen voisi haastaa taudin tuomia ongelmia ja kokea nautintoa seksissä. Vinkeistä ensimmäinen on halpa, hyvä ja toteutettavissa joka päivä, vaikka nyt heti.

Vuonna 2011 torontolainen tutkimusryhmä selvitti *, miten kumppanin antama myönteinen tai negatiivinen palaute vaikutti MS-tautia sairastavan seksuaaliseen tyytyväisyyteen. Tutkimuksessa selvitettiin viiden positiivisen tuen ilmaisun (avustaminen, lohduttaminen, kuunteleminen, rakastaminen ja neuvon antaminen) ja viiden negatiivisen ilmaisun muodon (kritisoiminen, vihaaminen, pettymyksen tuottaminen, ärsyttäminen ja taakkana pitäminen) esiintymistä parisuhteessa. Vastaavasti selvitettiin sairastavan henkilön kokemusta seksuaalisesta tyytyväisyydestä.

Tulokset ovat arvattavissa. Ne MS-potilaat, jotka saivat kumppaniltaan positiivista tukea ja joiden myönteisen tuen saaminen kasvoi seurannan aikana, kokivat itsensä huomattavasti useammin seksuaalisesti tyytyväisiksi kuin muut. Myös negatiivisen palautteen vähentyminen vaikutti myönteisesti koettuun seksuaaliseen hyvinvointiin.

Ylläkuvattu on samaan aikaan ärsyttävänkin itsestään selvää ja myös ajatuksia herättävää. Pienikin myönteisen palautteen antamisen kasvu parisuhteessa lisäsi hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Kuinka paljon MS-potilaat kumppaneineen saavat tukea parisuhteen kommunikaation säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi? Kuinka moni lähtee etsimään ratkaisua ongelmiin muuta kautta kuin pysähtymällä miettimään näitä perusasioita sen hetkisessä arjessa?

Tutkimuksessa mitatut myönteisen palauteen muodot eivät suoraisesti liittyneet seksiin mitenkään. Ne olivat läsnäolon taitoja, arjessa toisen lähelle pysähtymistä, toiseen keskittymistä ja kannattelua. Halpaa ja tehokasta, sekä varmasti lääkkeetöntä.

Tutkimus vahvistaa vanhaa viisautta, että yleisimmät seksiin liittyvät haasteet kumpuavat parisuhteen kommunikaatiosta. Kun ne on yhdessä ratkottu, pystytään selviytymään monista muistakin ongelmista, sillä silloin pariskunta on samalla puolella; valmiina uteliaisuuden, yrittelijäisyyden ja huumorinkin avulla etsimään ratkaisuja.

Tie tyydyttävämpään seksiin saattaa siis löytyä yllättävää kautta. Laske pois älylaitteet ja käännä kasvosi kumppanin puoleen. Istukaa yhteiselle aterialle, varatkaa joka päivä pieni hetki välittömälle kohtaamiselle. "Mitä sinulle kuuluu, kuinka me voimme tänään?"

* Blackmore, Hart et al. Rehab Psychol. 2011 Toukokuu; 56 (2): 117-122

 

Miila Halonen on lääkäri ja seksuaalineuvoja. Blogissa pohditaan, miten säilyttää tyydyttävä seksielämä MS-tautia sairastaessa.

Kuva: Mariano Arriaga, Freeimages.com

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Iso O

bottom of page