top of page
  • Elämässä.

Viisi vinkkiä MS-taudin lääkehoitoon sitoutumiseen – Näin ohjaat potilasta

Lääkehoitoon sitoutuminen on avainasemassa, kun tavoitteena on sairauden oireiden hallinta. Monilla kroonista sairautta sairastavilla potilailla on haasteita säännöllisen lääkehoidon toteuttamisessa.


Kokosin viisi vinkkiä MS-taudin lääkehoitoon sitoutumiseen. Ne voivat auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ohjaamaan potilaita lääkehoidossa ja siten tukea hoitoon sitoutumisessa. Lisätietoa potilaan ohjaamisesta saat MS-ASEMALTA!1. Kuuntele potilasta ja jaa oikeaa tietoa


Lääkehoitoon sitoutuminen voi olla vaikeaa, jos potilas ei ymmärrä sairauttaan ja sen hoitoa tai hän kokee hoidon monimutkaiseksi tai epäselväksi. Olennaista on kuunnella potilasta ja selvittää, miksi hän on epävarma tai vastahakoinen lääkehoitonsa suhteen. Kun potilas saa oikeaa tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta sekä tuntee tulevansa ymmärretyksi ja kuulluksi, hän on todennäköisemmin valmis sitoutumaan hoitoonsa.


2. Selitä potilaalle hänen hoitosuunnitelmansa


Jotta potilas voi sitoutua hoitoonsa, hänen pitää ymmärtää oma hoitosuunnitelmansa – mistä tässä on kyse? Ammattilaisen kannattaa käyttää selkeitä ja yksinkertaisia termejä selittäessään potilaalle, miksi lääkehoito on tärkeä, miten hänelle määrättyä lääkettä käytetään sekä mitä hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia lääkkeeseen liittyy. Potilaan kanssa keskustelussa voi käyttää tarvittaessa apuna visualisointia, kuten kirjallisia ja kuvallisia materiaaleja sekä videoita.


3. Tee potilaan hoitosuunnitelmasta yksilöllinen


Jokainen potilas on yksilöllinen, joten yhdenmukaiset hoitosuunnitelmat eivät toimi kaikille. Ammattilaisen pitää muokata hoitosuunnitelmaa potilaan tarpeiden ja senhetkisen elämäntilanteen mukaan. Jos potilas on esimerkiksi kiireinen työssään tai unohtaa helposti lääkkeiden ottamisen, kannattaa lääkehoidossa harkita harvoin annettavien/otettavien ja ”helppokäyttöisten” lääkkeiden käyttöä sekä muistutusjärjestelmien käyttöönottoa.


4. Korosta lääkehoidon tärkeyttä


Monet MS-tautia sairastavat eivät välttämättä ymmärrä, miten tärkeää on noudattaa lääkärin määräämiä hoito-ohjeita. Hoitaja voi täsmentää potilaalle lääkkeiden säännöllisen ottamisen merkitystä MS-taudin hoidossa. Lääkehoito auttaa potilasta esimerkiksi hallitsemaan sairauttaan, välttämään pahenemisvaiheita sekä ylläpitämään ja parantamaan elämänlaatuaan. Hoitaja voi myös suositella potilaalle vertaistukea, jotta potilas kuulee muista potilaista, jotka ovat hyötyneet sairautensa lääkehoidosta.


5. Seuraa ja tue potilasta


Lääkehoidon sitoutuminen ei ole kertaluonteinen tapahtuma vaan jatkuva prosessi. Ammattilaisen tehtävänä on seurata potilaan vointia, oireita ja esimerkiksi tutkimustuloksia. Potilaalta pitää kysyä lääkkeen käytöstä jokaisella vastaanottokäynnillä tai puhelinajalla. Potilasta kannattaa tukea ja kannustaa lääkkeiden säännölliseen käyttöön. Luottamuksellinen hoitosuhde ja avoin vuorovaikutus MS-potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä edesauttavat potilasta motivoitumaan hoitoonsa.


Lääkehoitoon sitoutuminen vaatii säännöllistä yhteistyötä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. On tärkeää, että potilas tuntee olevansa osallisena hoitoprosessissa ja saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta lääkehoidon onnistumiseksi.Minna Salakari

Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page