top of page
  • Elämässä.

MS-tauti ja epätietoisuus tutkimustuloksista


Monille MS-tautia sairastaville ja heidän läheisilleen tutkimustulokset ja uusimmat hoitomuodot ovat elintärkeitä tietoja. Jokainen potilas on kokenut määrätyn ajan epätietoisuutta sairauden etenemisestä ja siitä, millaisia hoitovaihtoehtoja heillä on käytettävissään.


MS-taudin hoitoon liittyvät tutkimukset ja niiden tulokset ovat tärkeitä sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle. Ne tarjoavat tietoa lääkevaihtoehdoista, hoitomuodoista ja kuntoutuskeinoista, jotka voivat lievittää oireita ja hidastaa sairauden etenemistä. Usein myös hoitaja odottaa laboratoriokokeiden tai kuvantamistutkimusten tuloksia, ja jännittää niitä potilaan kanssa.


Mistä välillä sietämättömältä tuntuva odottaminen ja epätietoisuus sitten johtuu? Tämä johtuu monista tekijöistä, kuten tutkimusten monimutkaisuudesta, erilaisten tutkimusmenetelmien käytöstä ja erityisesti potilaiden yksilöllisistä eroista. Toisinaan tulokset voivat olla ristiriitaisia tai epäselviä, mikä tekee päätöksenteon vaikeaksi sekä potilaille että lääkäreille. Siksi maltti on usein valtti.


Tutkimusten tulosten tulkinta ja soveltaminen käytäntöön voi olla haasteellista ja monimutkaista. Päätösten tekeminen vaatii monen eri ammattilaisen yhteistyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Potilaiden kanssa pohditaan joskus kiperälläkin tavalla erilaisten hoitovaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja ja peilataan niitä hänen elämäntilanteeseensa.


Epätietoisuus tutkimustuloksista voi aiheuttaa pettymystä ja turhautumista potilaille, jotka toivovat selkeitä vastauksia ja ratkaisuja tilanteeseensa. On ymmärrettävää, että jokainen haluaisi vastaavassa tilanteessa suorat ohjeet hoitoonsa. MS-taudin hoitotyöstä tiedetään paljon, mutta aina vastauksia ei ole tai ne löytyvät lopulta yhdessä potilaan kanssa.


On tärkeää, että sote-alan ammattilaiset välttäisivät munkkilatinan käyttöä keskustellessaan MS-tautia sairastavan kanssa. Selkeä kerrontatapa monimutkaista tutkimustuloksista auttaa potilasta tekemään parempia päätöksiä hoitoonsa liittyen. Se antaa tunteen, että hän on saanut ymmärrettävässä määrin tietoa, mikä voi lisätä valtaa tehdä päätöksiä oman terveyden suhteen.


MS-tautiin liittyvä epätietoisuus tutkimustuloksista on todellinen haaste monelle potilaille. Siksi on tärkeää, että ammattilainen tarjoaa potilaalleen kiireisenkin työpäivän keskellä selkeää ja luotettavaa tietoa, tukea ja ohjausta. Kannattaa astua mielessään potilaan kenkiin kuulemaan tutkimustuloksia ja -suosituksia. Vain siten potilaaseen voi syntyä luottamuksellinen ja empaattinen hoitosuhde.Jan Holmberg on sairaanhoitaja (YAMK), tietokirjailija, kouluttaja ja bloggaaja. Hän on terveydenhuollon monitoimimies, jonka ideat syntyvät pienistä asioista ja päätyvät usein elämää syleileviksi blogipostauksiksi. Jan on blogin vakituinen kirjoittaja, joka pyrkii hurmaamaan lukijat kirjailijan tinkimättömyydellä, psykiatrisen sairaanhoitajan avarakatseisuudella ja kouluttajan innolla.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page