top of page
  • Elämässä.

Potilaan lääkehoitoon sitoutuminen haastaa MS-hoitajat – mikä ratkaisuksi?

Suomen MS-hoitajat ry:n tämän vuoden kantava teema on MS-hoitaja suomalaisessa hoitotyössä. Tutkimushankkeessa selvitetään MS-hoitotyössä toimivien sairaanhoitajien työnkuvaa, osaamista ja siitä, minkälaista osaamista hoitotyössä tarvitaan. Tarkoituksena on nostaa esiin hoitajistoamme ja heidän osaamistaan ja lisätä MS-hoitotyön arvostusta.

Keskustelimme MS-hoitotyössä toimivien sairaanhoitajien kesken itsenäisestä hoitotyöstä, hoitotyön päätöksenteosta sekä lääkehoidon osaamisesta Sanofin syyskuun koulutuksessa. Koulutusosiossamme luennoimme hoitotyön autonomiasta sekä lääkehoidon toteutuksen ja ohjauksen osaamisesta. Tämän jälkeen osallistujat pohtivat pienryhmässä, minkälaisia lääkehoidon haasteita ja kulmakiviä he kohtaavat työssään. Lopuksi ryhmäläiset keksivät ratkaisun yhteen haasteeseen.


Lääkehoidon haasteiksi mainittiin potilaan hoitoon sitoutuminen, potilaan motivoiminen lääkehoitoon, osaamisen yhdenvertaisuus ja potilaan saama yhdenvertainen hoito, MS-potilaita hoitavien yksiköiden erilaiset käytänteet ja toimintatavat sekä hoitajien tieto monista eri lääkevalmisteista.


Suurin osa pienryhmistä valitsi merkittävimmäksi haasteekseen potilaan sitoutumisen hoitoon: potilas ei välttämättä käytä määrättyä lääkettä tai huolehdi lääkehoitoon liittyvistä tarvittavista ja välttämättömistä laboratoriotutkimuksista.


Yksi pienryhmä valitsi merkittävimmäksi haasteeksi lääkehoidon erilaiset käytänteet ja hoitotyön ammattilaisten moninaisen työnkuvan. Kun toimintatavat eri yksiköiden ja hoitajien välillä vaihtelevat, voi lääkehoidon ohjaus eri lääkevalmisteiden kohdalla koitua haastavaksi. Myös hoitajien osaamistaso vaihtelee, millä on vaikutusta potilaan saamaan lääkehoidon ohjaukseen.Lääkehoitoon sitoutumiseksi ryhmät keksivät hyviä ja helposti käyttöön otettavia ratkaisuja:

  • Hoitaja perehtyy potilaaseen ja lääkehoitoon huolellisesti ennen vastaanottoa, jolloin potilas saa kattavan kasvokkain tapahtuvan alkuinfon mm. MS-taudin hoidosta ja lääkehoidon vaatimista laboratoriotutkimuksista.

  • Lääkevalintaan kannattaa panostaa, jolloin kullekin potilaalle voidaan aloittaa sellainen lääkehoito, johon hän sitoutuu.

  • Hoitaja on paras kanava, jolta potilas saa oikeaa tietoa – ammattilaisen kannattaa kertoa lääkehoidon positiivisista vaikutuksista ja merkityksistä esimerkiksi toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

  • Potilaalle tarjotaan matalan kynnyksen kanava ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon.

  • Hoitajan kannattaa päivittää säännöllisesti omaa osaamistaan lääkehoidosta, jolloin potilaat saavat samantasoista tietoa hoidostaan paikkakunnasta ja hoitotahosta riippumatta.

  • Tekstiviestit, puhelinsoitot ja muu muistuttelu saattaa aktivoida potilaan käymään laboratoriossa.

Yhteneväisiin toimintatapoihin ja hoitajien osaamiseen lisäämiseksi ratkaisuiksi ehdotettiin yhteneväistä ohjausrunkoa, valtakunnallisia koulutustilaisuuksia ja yhteen paikkaan koottua tietoa eri MS-lääkkeistä.


Kaikki MS-hoitajat ajattelevat, että potilasohjauksen keskiössä ovat kontakti ja kohtaaminen – vähäisistä resursseista huolimatta potilasohjaukseen ja alkuinfon antamiseen kannattaa aina satsata!


Vieraskynään tarttui


Minna Salakari

Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page