top of page
  • Jan

MS-tauti ja hoitoväsymys


MS-tautia sairastavalle voi iskeä hoitoväsymys. Se on väsymistä kokeita, lääkkeitä, ammattilaisia, omahoitoa ja sairautta kohtaan. Lamaantumista, luovuttamisen tunnetta ja väsymistä vähän kaikkeen. Se on yleinen tila, jonka aiheuttajia voivat olla psyykkiset ja fyysiset oireet, ihmissuhteet, kokemus hoitotahosta, työssäjaksaminen, taloudellinen tilanne tai tunne sairauden ja sen hoidon hallitsemattomuudesta.

Elämä muuttuu hoitoväsymyksessä suorittamiseksi ja työt väkisin puurtamiseksi. MS-taudin sairastaminen aiheuttaa silloin stressiä. Pitkäaikainen stressihormonin erityksen lisääntyminen vie pian mehut kehosta ja mielestä.

Sietokyvyn ylittävän kuormituksen edessä elämän mielekkyys ja merkityksellisyys ovat vaarassa kadota. Itsetunnon laskiessa mieleen hiipivät syytökset ja madaltunut mieliala. Kokemus, ettei selviä tai muista enää työtehtäviä tai edes halua muistaa MS-taudin hoidosta sovittuja asioita.

Hoitoväsymyksessä ihminen on myös herkässä tilassa ja otollinen uhri kaikenlaisille humpuukimaakareille. Sellaisille, jotka lupaavat ihmeparantumisen. Väsyneenä ei välttämättä kiinnitä huomiota, että itselle on tarjottu yksinkertaista ratkaisua monimutkaisiin oireisiin isoa rahasummaa vastaan ja ilman takeita mistään.

Hoitoväsymys tulisi tunnistaa ajoissa. Mitä nopeammin sen huomaa, sen helpompaa on voimien palauttaminen ja takaisin omaan hoitoon kiinnittyminen. Alkuun pääsee avoimuudella. Keskustelulla läheisten, esimiehen ja/tai MS-hoitajan kanssa siitä, että jatkuva MS-taudin hoidon ajatteleminen tuntuu kuormittavalta.

Hoitoväsymyksen selättäminen vaatii usein ajatusten muuttamista ja voimaantumista. Sen pohtimista, ottaako MS-taudin hoidon liian vakavasti, ylitunnollisesti tai pursuuko MS-taudin hoidon ajattelu muusta syystä korvista ulos. Silloin kannattaa harkita rentoutumista ja tunteiden siirtämistä kaikkeen hyvään elämässä. Se voi tosin olla helpommin sanottu kuin tehty. Toisaalta jatkuva MS-taudista murehtiminenkin vie voimat.

On tärkeä kuunnella itseään, levätä riittävästi, suunnitella omaa työtään ja olla mukana räätälöimässä hoitoaan. Pohtia hoitavan tahon kanssa, mikä hoidossa tuntuu väsyttävän. Yhdessä voi sopia, mitä MS-taudin hoidon vaatimista valinnoista tulisi ajatella ja voiko vastuunottoa ainakin väliaikaisesti siirtää tai keventää.

Hoitoväsymisestä toivuttua sen voi nähdä hyödyllisenä oppimiskokemuksena. Siitä voi oppia parempaa itsestä huolehtimista, omien rajojen tunnistamista ja voimavarojen säätelyä. Hoitoväsymyksen kokeminen voi auttaa näkemään aiempaa nopeammin sen riskitekijät ja suhtautumaan tasapainoisemmin omaan tilanteeseen. Eniten kokemus opettaa armollisuutta itseä kohtaan. Sitä, että jokainen pärjää omalla tavallaan, koska jokaisen MS-tautia sairastavan ihmisen tarina on ainutlaatuinen.

Jan Holmberg on sairaanhoitaja (YAMK), tietokirjailija, kouluttaja ja bloggaaja. Hän on terveydenhuollon monitoimimies, jonka ideat syntyvät pienistä asioista ja päätyvät usein elämää syleileviksi blogipostauksiksi. Jan on blogin vakituinen kirjoittaja, joka pyrkii hurmaamaan lukijat kirjailijan tinkimättömyydellä, psykiatrisen sairaanhoitajan avarakatseisuudella ja kouluttajan innolla. Voit seurata Jania myös Instagramissa ja Twitterissä.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page