top of page
  • Elämässä.

Tumppaaminen kannattaa ainaTupakointi on vähentynyt merkittävästi lähivuosien aikana sen terveysriskien tiedostamisen ja tupakkatuotteiden kallistumisen myötä. Edelleen kuitenkin tupakoitsijoita löytyy, vaikka siitä onkin tehty monin tavoin hankalaa. MS-taudilla ja tupakoinnilla on merkittävä yhteys.


Tupakointi voi altistaa MS-tautiin sairastumiselle eli se on yksi MS-tautiin sairastumisen riskitekijä. Tupakoinnin jatkamisen myötä riski liittännäissairauksiin, kuten syöpiin, sydän-ja verisuonitauteihin sekä keuhkotauteihin sairastumiseen kasvaa.


Tupakointi vaikuttaa MS-tautiin haitallisesti

Jos sairastaa MS-tautia ja tupakoi, sillä on monia saiiin haitallisestirautta edistäviä vaikutuksia. Tupakointi voi vaikuttaa myös taudinkulkuun. Tupakoinnin on todettu vaikuttavan MS-tautiin ainakin seuraavilla tavoilla.


1. Tulehdustila on ja pysyy

Tupakoijilla on usein pysyviä tulehdustiloja esimerkiksi suussa ja hengitysteissä ja krooninen tulehdustila voi aktivoida soluja, jotka aiheuttavat MS-tautia tai edistävät taudin pahenemisjaksoja. Tästä syystä on tärkeää, että MS-tautia sairastavan tulehdukset hoidetaan huolellisesti.


2. Sidekudoksen hajoaminen

Tupakointi edistää haitallisten solujen pääsyä keskushermostoon tupakoinnin takia lisääntyvän kollageenin myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että sidekudoksia voi hajota vähitellen tupakoinnin myötä.


3. Aivoverenkierto

Tupakointi heikentää aivojen verenkierron säätelyä ja sillä on haitallinen vaikutus aivojen verisuoniin. Mahdollisten kudosvaurioiden paraneminen heikkenee ja syntyy myös uutta kudosvauriota.


4. Solumuutokset

Lähes kaikkien syöpien riski lisääntyy tupakansavun sisältämien karsinogeenien eli syöpää aiheuttavien geenien takia. MS-tautiin tupakointi ja sen aiheuttamat solumuutokset voivat tehdä mutaatioita vereen ja kudosvaurioita aiheuttaviin soluklooneihin.


Tupakoinnin lopettaminen kannattaa

Tupakoinnin lopettamiseen tarvitaan motivaatiota ja sitä motivaatiota voi olla haastavaa löytää riippuvuuden ja tavasta irti päästämisen vuoksi. Mikä siis avuksi tupakoinnin lopettamiseen? Tärkeitä vaiheita tupakoinnin lopettamiseen ovat ainakin seuraavat:

  • Tee selkeä suunnitelma lopettamisesta.

  • Pidä kirkkaana mielessä, miksi haluat lopettaa.

  • Tunnista tilanteet ja muut riskitekijät, joissa saatat retkahtaa tupakoimaan.

  • Tupakanhimo voi yllättää, tiedosta se ja varaudu siihen.

  • Pyydä avuksi tukihenkilö.

  • Älä lannistu, jos retkahdat.

Tupakoinnin lopettamisella on pelkästään hyviä vaikutuksia, mitään haittaa siitä ei ole. Lopettamisen avuksi on paljon erilaisia konkreettisiakin apukeinoja aiemmin mainittujen lisäksi, esimerkiksi erilaiset nikotiinikorvaustuotteet, terapiamuodot ja jopa lääkitystä on tarjolla tupakoinnin lopettamisen avuksi.


Kannattaa tehdä hyvä päätös jo heti tänään ja tumpata viimeisen kerran!


P.S. Tupakointi vaikuttaa myös virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page